Fjenneslev vandværk

Vandhårdhed


 

Drikkevandets hårdhed  • 0–4 Meget blødt
  • 4–8 Blødt
  • 8–12 Middelhårdt
  • 12–18 Temmelig hårdt
  • 18–24 Hårdt
  • 24–30 Meget hårdt
  • >30 Særdeles hårdt
Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.
Nedsivende regnvand og smeltevand fra sne optager kuldioxid fra atmosfæren og især fra jordluften i rodzonen, hvorved der dannes kulsyre. Kulsyren kan foruden kalk opløse magnesiumkarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskningen tilfører derfor grundvandet calcium og magnesium.

Vandet som pumpes ud fra Fjenneslev vandværk ligger mellem 12 og 14 °dH.

Hvad kan jeg bruge dette til?
Mange vaske og opvaskemaskiner indstilles til en given hårdhed af vandet, så de kan dosserer den korrekte mængde salt. Eksempelvis skal vandets hårdhed angives på maskinens display i forbindelse med installeringen af nyere opvaskemaskiner. Ældre maskiner har formentlig en skive inde i selve maskinen, typisk med intervaller fra et til syv, alt efter hvor meget salt der skal frigives til vandet. Spørg evt. din installatør hvis du er i tvivl.

Kontakt osHar du spørgsmål eller brug for hjælp?
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Egon Madsen Vandværkspasser
Telefon: (+45) 21 46 00 36

Ib Chr. Larsen Formand
Telefon: (+45) 21 42 83 53
 
 

Beredskabsplan

I forbindelse med pludselig opstået driftsforstyrrelse kontakt:

Egon Madsen Vandværkspasser
Telefon: (+45) 21 46 00 36
 
Ib Chr. Larsen
Telefon: (+45) 21 42 83 53
 

 

KONTAKTFjenneslev vandværk
    Sasserbrovej 31
    4173 Fjenneslev
    CVR-nr: 75618816


 

BEREDSKABSPLANVed pludselig opstået driftsforstyrrelse kontakt:

Christian Olsen Vandværkspasse
Telefon: (+45) 22 43 14 30
 

PERSONDATAPOLITIKPersondatapolitik

VI ER MEDLEM AF:

Danske Vandværker